กินยาหรือฉีดยา อย่างไหนดีกว่ากัน

ในปัจจุบันมีผู้นิยมใช้ฉีดยากันมาก โดยเข้าใจผิดคิดว่ายาฉีดได้ผลดีกว่ายากิน หรือยาทาภายนอก  จุดประสงค์ของการใช้ยา ก็เพื่อให้ยาเข้าสู่อวัยวะต่าง ๆ ที่ยาไปออกฤทธิ์ การเลือกใช้ยาจึงขึ้นอยู่กับปัจจัย ดังนี้ ขอกล่าวถึงเฉพาะทางการแพทย์เท่านั้น

  1. ชนิดของยา ยาบางชนิดถูกทำลายด้วยกรดหรือน้ำ้้ย่อยในกระเพาะอาหาร จึงต้องใช้ยาฉีด 
  2. สภาพของผู้ป่วย ผู้ป่วยที่ไม่สามารถกินยาได้ เช่น หมดสติ มีการอุดตันในทางเดินอาหาร มีความผิดปกติของการกลืน หรือผิดปกติของทางเดินอาหาร ทำให้การดูดซึมยาไม่ดีพอ จำป็นต้องใช้ยาฉีด
  3. อาการและความรุนแรงของโรค เช่น อาการหายใจขัด หรืออาการรุนแรงต้องการให้ยาออกฤทธิ์ทันที ต้องใช้ยาฉีด
  4. ตำแหน่งที่ยาไปออกฤทธิ์ เช่น ต้องการให้ลดกรดในกระเพาะอาหาร ใช้ยากิน โรคผิวหนังใช้ยาทา ข้อเสียของยาฉีด
  1. อาการแพ้ยารุนแรง อาจถึงตายได้
  2. อุปกรณ์ที่ใช้ในการฉีดยา ถ้าฆ่าเชื้อโรคหรือใช้เทคนิคไม่ดีพอ อาจทำให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายทำให้เป็นฝีหนอง หรือบาดทะยักได้
  3. ผู้ฉีดไม่มีทักษะ หรือประมาทอาจฉีดถูกเส้นประสาทหรืออวัยวะสำคัญ มีอันตรายหรือพิการได้
  4. ค่าใช้จ่ายแพงกว่ายากินหรือยาทา

 

ที่มา:คู่มือการใช้ยา  ภาพจาก internet

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *