ความสุขและคุณค่าหลังเกษียณ

 ความสุขและคุณค่าหลังเกษียณ

[box type=”bio”] การ เกษียณ คือ การเลิกจากการทำงานประจำที่ทำเพื่อเงินเป็นรายได้หลัก หลังเกษียณ รายได้หลักก็จะลดลงมากกว่าครึ่งแล้วแต่อายุราชการขณะเกษียน อาจได้เงินบำเหน็จ บำนาญ หรือเงินสำรองเลี้ยงชีพมาจำนวนหนึ่ง แต่ถ้าไม่วางแผน การใช้เงิน เชื่อว่าไม่นาน ก็คงไม่พอใช้จ่าย เพราะว่า หลัง เกษียณ ก็ยังคงมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภาษีสังคม เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ การดูแลบ้าน ต่อเติมบ้านเพื่อให้เอื้อต่อการใช้ชีวิตในวัยสูงอายุ การเลี้ยงดูหรือให้ ทุนการศึกษาแก่ลูกหลาน หรือญาติที่มาขอพึ่งพิง ค่าท่องเที่ยวเพราะเหงา เมื่อต้องห่างจากงานประจำ ค่าประกันชีวิต เพื่อดูแลระหว่างทางจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต ซึ่งทั้งหลายทั้งมวล เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาทางการเงิน อาจทำให้กังวลแม้อยากเกษียณเมื่อครบอายุราชการที่เกษียณได้ (ก่อนวัย 60 ปี) [/box]

  เมื่อทำงานมาแล้วอย่างเต็มความสามารถ ได้สานฝันตามอุดมการณ์  ประสบความสำเร็จและภาคภูมิใจก็มากมาย ณ เวลาที่ใช่  รายได้พอมีเหลือเก็บ ส่งลูกหลานถึงฝั่งฝัน หันมาทบทวนสัจธรรม ไม่มีอะไรแน่นอน สังขารไม่เที่ยง ไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้กับชาติหน้า อะไรจะมาถึงก่อนกัน นานมาแล้วรักและให้คนอื่นมากมาย หยุดเพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้มีโอกาส เรายังรักและให้คนอื่นได้ แต่กลุ่มเล็กลง ทำพอประมาณเหมาะกับวัยที่เริ่มเสื่อม ที่ผ่านมารักตัวเองไม่ค่อยจะเป็นเพราะมัวแต่ทำงาน หันมาฝึกที่จะรักและดูแลตัวเองให้เป็น ดูแลครอบครัว ญาติ พี่น้อง บุพการรี เชื่อว่าน่าจะสามารถ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *