เตรียมใจก่อนเกษียณ

 เตรียมใจก่อนเกษียณ

1. คิดตามความเป็นจริง มองทุกอย่างเป็นธรรมดา ควรต้องมีต้นทุน                                       สำหรับความกล้าหาญที่จะเผชิญกับชีวิตใหม่พอสมควร นั่นหมายถึงความภาคภูมิ ใจในงานที่เคยทำ ความสำเร็จที่เคยมีในอดีต กับการงานที่ส่งผลให้รุ่นน้อง            รุ่นลูกหรือรุ่นหลานสามารถต่อยอดได้ จะทำให้เราหมดห่วง  ปล่อยวาบนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถ

 

2. ปล่อยวางและไม่ยึดติด   ใดๆ ล้วนอนิจจัง สูงสุดสู่สามัญ ณ วันหนึ่งทีไม่มีภาพของหัวโขนที่เคยสวมใส่ ไม่มีภาพของ ลาภ ยศ และสรรเสริญ ที่เคยเสพติดและทำให้หัวใจพองโตมาตลอดระยะเวลายาวนาน   ไม่มีสรรพนามที่เคยถูกเรียกขานอย่างคุ้นชิน ไม่มีสายตาที่คอยชื่นชม   อาจทำให้เรารู้สึกใจหาย หรือห่อเหี่ยว คงต้องสร้างแรงบันดาลใจ   มองคนรอบข้างที่เขามีวิถีชีวิตที่ต่างจากเรา เขาสามารถอยู่และมีความสุขได้อย่างไร   คงใช้เวลาในการเรียนรู้และเข้าใจเสียก่อน ฝึกใจจนยอมรับกับมัน   เชื่อว่า เราสามารถ   เพื่อป้องกันโรคซึมเศร้าหลังเกษียณ

 

3. คิดแบบมีเป้าหมาย   มองว่าเป็นการให้โอกาสทั้งตัวเองและผู้อื่น ตำแหน่งที่ว่างลงมีคนได้ไป ตัวเราได้มีโอกาสนำเอาประสบการณ์ มาบริหารชีวิต เป็นนายตัวเอง      มีรายได้จากเงินเดือน จากอาชีพสำรอง  มีกิจกรรมที่เป็นจิตสาธารณะ จะได้ไม่เหงา เตรียมความรู้สึกของคนในครอบครัวกับ   บทบาทและวิถีชีวิตใหม่  เตรียมแนวทาง  แก้ไขไว้หนึ่ง สอง สาม ถ้าเกิดปัญหา  เช่น เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *